Polityka prywatności aplikacji mobilnej

  1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Aplikacji mobilnej „Pielgrzymka ZL”, zwanej dalej „Aplikacją”.
  2. Dane Użytkownika Aplikacji przetwarzane są przez Kurię Diecezjalną Zamojsko-Lubaczowską w Zamościu, która jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  3. Podczas używania Aplikacji mogą być zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące m.in. położenia, dane urządzenia, typu systemu operacyjnego, w celu wysyłania powiadomień do użytkownika.
  4. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji bądź ją odinstaluj.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na polityki prywatności na stronie https://drogadomaryi.pl